Palokatko­suunnitelma

Palokatkosuunnitelman tulee täyttää rakennusmääräysten mukaiset vaatimukset. Toteutamme palokatkosuunnitelmat kaikkiin kohteisiin valtakunnallisesti.

Palokatkosuunnitelmassa määritellään rakennuskohdekohtaisesti toteutettavat palokatkot. Kohteeseen valitaan soveltuvin palokatkotuoteperhe. Suunnitellun palokatkoratkaisun tehtävä on estää tulipalon ja savukaasujen leviäminen palo-osaston ulkopuolelle, ja näin estää henkilö- ja materiaalivahinkoja.

Suunnitelmien päivitys ja loppukuvat

Palokatkourakoitsija päivittää oman työnsä ohessa suunnitelman punakynäversiota, johon dokumentoituu toteutuneet palokatkot ja suunnitellut muutokset. Urakoitsijan edustaja sekä asennusliike käsittelevät muutossuunnitelmat yhdessä suunnittelijan kanssa, jotta palokatkosuunnitelma pysyy todenmukaisena koko rakennushankkeen ajan. Suunnittelija päivittää uudet lisädetaljikuvat ja hyväksynnät suunnitelmaan sekä toteuttaa tilaajan pyynnöstä palokatkosuunnitelman loppukuvat kohteen valmistuttua palokatkourakoinnin osalta.

Palokatkosuunnitelman loppukuvat sekä palokatkourakoitsijan loppudokumentointi liitetään osaksi kohteen huolto-ohjetta. Työn dokumentointi on erityisen tärkeää, jotta huolto- tai ylläpitotilanteessa voidaan todentaa palokatkon toteutustapa.

 

Ympäristö­ministeriön asetus rakennusten palo­turvallisuudesta

1.1.2018 jälkeen jätettyjen rakennuslupien paloturvallisuutta koskevat määräykset esitetään asetuksessa 848/2017: Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

PKT-Turva toteuttaa kohteeseen rakennusvalvontaviranomaisen vaatimusten mukaisen palokatkosuunnitelman, johon perustuen kohteessa olevat paloläpiviennit pystytään toteuttamaan CE – merkityillä ETA – hyväksytyillä ratkaisuilla.

Toteutusaikataulu sovitaan aina erikseen asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Palokatkosuunnitelmaa varten suunnittelija tarvitsee arkkitehdin pohjakuvat sekä leikkauskuvat DWG-muodossa. Pohjakuvissa tulee näkyä palo-osastojen rajat ja luokat. Tilaaja toimittaa tarvittavat DWG-muotoiset pohjakuvat ja pdf-muotoiset LVIS-kuvat kohteesta sekä reikäkuvat. Suunnitelma pohjautuu toimitettuihin lähtötietoihin.

Valitse meidät kumppaniksi

Ota yhteyttä »

Tietosuojaseloste